Retour zenden onderdelen onder garantie

Dit proces is aanzienlijk vereenvoudigd. Het retourformulier is vervangen door het online aanmelden via www.nefitafhandeling.nl

Ga naar www.nefitafhandeling.nl

 

Retour zenden producten

Indien u producten wilt terugsturen naar Nefit/Bosch hanteren we een aantal spelregels. Wij vragen hiervoor uw medewerking zodat het proces efficiënt verloopt en wij daardoor u snel en correct van dienst kunnen zijn.

We maken onderscheid tussen ongebruikte producten en producten die worden teruggestuurd in verband met garantie. Voor beide soorten hanteren we een apart proces.

Retour zenden producten onder garantie
Welke onderdelen kunt u aan ons retourneren onder garantie?

  • Onderdelen die binnen onze reguliere garantietermijn defect zijn geraakt
  • Onderdelen waar een verlengde garantie op van toepassing is

Ga voor het verzenden van producten onder garantie naar www.nefitafhandeling.nl

Retour zenden ongebruikte producten
Met ongebruikte producten bedoelen wij rechtstreeks door ons geleverde producten. Producten gekocht bij de groothandel, kunnen dus niet rechtstreeks aan ons worden geretourneerd. Wij verzoeken u om in dat geval contact op te nemen met uw groothandel.

Verkeerd bestelde artikelen dienen onbeschadigd en in originele verpakking binnen 3 maanden na aankoop aan ons te worden geretourneerd, wij brengen 20% retourkosten in mindering. Eventuele verzendkosten die in rekening zijn gebracht bij levering, komen niet in aanmerking voor creditering. Om een goede afwikkeling van de door ons rechtstreeks geleverde producten mogelijk te maken, verzoeken wij u om onderstaande werkwijze aan te houden.

Vult u het ‘retourformulier ongebruikte producten’ in, deze vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. Het ingevulde formulier stuurt u ter goedkeuring naar ons e-mailadres retouren@nl.bosch.com. Vervolgens ontvangt u van ons instructies over de verdere afhandeling.