Terms and conditions

© Copyright 2005
Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden, grafische gegevens, klank, animatie en video's evenals de compilatie ervan op de Nefit websites zijn beschermd door copyright en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. Sommige websites van Nefit bevatten ook foto's die beschermd zijn door het copyright van derden.

Handelsmerken
Behalve indien anders gestipuleerd zijn alle handelsmerken op de Nefit websites beschermd door de wet op de handelsmerken. Dit is vooral van toepassing op Nefit handelsmerken, signets, firmalogo's en emblemen. De merken en design-elementen die op onze sites gebruikt worden zijn de intellectuele eigendom van Nefit BV, Nederland.

Machtiging
Deze website werd heel zorgvuldig samengesteld. Nefit BV kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. Nefit BV sluit dan ook alle verantwoordlijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege Nefit.

Vergunning
De intellectuele eigendom in de Nefit website, zoals bv. patenten, merken en copyright, is beschermd. Deze website geeft geen vergunning tot het gebruik van intellectuele eigendom van Nefit of derden.

Juridische opmerking
Nefit BV dankt u voor uw bezoek op deze website en voor het belang dat u in onze producten stelt. Alle persoonlije gegevens die op de Nefit website werden ingevoerd worden opgeslagen, verwerkt en desgevallend doorgegeven aan ondernemingen van de Bosch Groep, maar enkel om u persoonlijk van dienst te kunnen zijn, om u productinformatie toe te sturen of u aanbiedingen te laten geworden. Nefit BV waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, conform de wetgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.