Zelflerende functies

 

Easy, een slimme ‘zelflerende’ thermostaat

De Nefit Easy is een slimme ‘zelflerende’ thermostaat. Slimme ‘zelflerende’ thermostaten zijn in staat om de temperatuur zelf te reguleren. In de markt zijn de verwachtingen van deze thermostaten hooggespannen. Wat kunnen deze thermostaten precies? De Nefit Easy heeft drie programma’s waar de gebruiker uit kan kiezen: aanwarmvervroeging, geofencing en een zelflerend cv-programma. Wij leggen deze functies graag voor u uit.

1. Aanwarmvervroeging
De Nefit Easy beschikt over adaptief gedrag. De gebruiker stelt een tijd in op het klokprogramma wanneer het huis moet opwarmen, bijvoorbeeld bij het opstaan of bij thuiskomst. De Easy berekent dan de opwarmtijd. Hij bekijkt hoe lang het duurt voordat het cv-toestel de woning op temperatuur heeft. Daarna stelt hij automatisch in wanneer de cv aan moet slaan om het huis op tijd warm te krijgen. Dat is dus eerder dan het door de gebruiker ingestelde tijdstip. Zo is de woning op het ingestelde tijdstip volledig op temperatuur. In de praktijk betekent dit bij slecht geïsoleerde huizen dat de Easy eerder inschakelt. Bij goed geïsoleerde huizen hanteert de Easy juist een kortere opwarmtijd. Dat noemen wij aanwarmvervroeging. Deze functie heeft Nefit al jaren in haar Nefit klokthermostaten en is dus ook sinds introductie in de Nefit Easy beschikbaar. Deze functie is gemakkelijker dan 'gewoon' de klok eerder aan te zetten. Bovendien is deze functie ook energiezuiniger.

2. Geofencing
Nefit Easy kijkt waar de gebruikers zijn. Als de laatste bewoner de woning heeft verlaten, schakelt de thermostaat het cv-toestel naar een afwezigheidstemperatuur. Als de bewoner weer thuis komt, schakelt de thermostaat het cv-toestel weer naar de comforttemperatuur. Deze functie noemen wij geofencing. De gebruiker kan zelf de hoogte van de afwezigheidstemperatuur en de comforttemperatuur instellen. Dat kan via de Nefit Easy app op uw smartphones. Als er meerdere smartphones aanwezig zijn waarop de app is geïnstalleerd, houdt de Easy de hoogst ingestelde comforttemperatuur aan. ’s Nachts is de aanwezigheidsdetectie niet actief. Dan wordt de ingestelde nachttemperatuur aangehouden. De gebruiker kan de tijd en temperatuur van de nachtperiode instellen. De temperatuur kan altijd handmatig bijgesteld worden.

3. Zelflerend cv-programma
Nefit Easy past in het zelflerend cv-programma het verwarmen aan op basis van je leefpatroon. Hij leert je dagelijkse routine kennen en stemt de temperatuur automatisch af op je dagritme. Dat doet de Easy op basis van waarop je altijd met het instellen van uw thermostaat omging. Zo stelt Easy een zelfgeleerd cv-programma op. Er is nog geen zelflerend cv-programma voor warm water. Voor bezitters van een TrendLine cv-toestel is er een intelligente warmwaterfunctie in het cv-toestel beschikbaar. De software schakelt automatisch tussen ‘Hot’ en ‘Eco’. Dit cv-toestel zoekt met deze functie een goede balans tussen een hoog warmwatercomfort en een laag gasverbruik. U kunt de instellingen van het zelflerend cv-programma wijzigen op de Easy of met de Easy apps op verschillende smart devices. Deze functie kunt u zelf in- en uitschakelen.

De eerste week

Als u het zelflerend cv-programma heeft ingeschakeld, houdt Easy gedurende één week uw instellingen bij. Daarbij registreert Easy de temperatuurveranderingen die u instelt. Het zelflerend cv-programma-algoritme leert een volledige week, dus een zaterdag kan een ander geleerd patroon hebben dan bijvoorbeeld een doordeweekse dag. Na de eerste twee dagen toont Easy de temperatuurinstellingen in het weekoverzicht. De eerste dag wordt niet getoond, omdat dit gezien wordt als een installatie- of inschakeldag. Dit is geen volledige dag. De tweede dag wordt in het weekoverzicht als eerst geleerde dag getoond. Na iedere nieuwe volledige dag wordt het weekoverzicht met de geleerde dag aangevuld. Na acht dagen is het volledige weekprogramma geleerd. [zie afbeelding 1]

Tips voor een goede startweek

1. Kies een representatieve startweek
Voor u is het handig om het zelflerende cv-programma te starten in een gewone week die kenmerkend is voor uw dagelijks leven. Als u het programma start in een vakantieweek leert de Easy een verkeerd leefpatroon. Hierdoor duurt het langer voordat de Easy uw vaste patroon kan leren. Door een representatieve startweek te kiezen kan Easy de instellingen gemakkelijk doorvoeren naar andere weken. Een valse startweek kan met ‘Wis geleerd programma’ gereset worden. [zie afbeelding 2]

2. Kopieer het cv-klokprogramma
Heeft u al handmatig een cv-klokprogramma ingesteld? U kunt ervoor kiezen om dit te gebruiken als basis voor het zelflerend cv-programma. Kies dan ‘Kopieer cv-klokprogramma’. Dit heeft de volgende voordelen:

  • De inleertijd van 7 dagen is dan niet nodig.
  • De zelflerende functie optimaliseert het programma.
  • Het handmatig gedefinieerde cv-klokprogramma blijft behouden. U kunt altijd terugschakelen.

3. Geef het volgende schakelpunt op
In de eerste week weet Easy nog niet wat het volgende schakelpunt wordt. Dat kunt u wel vooraf aangeven. Nadat u ’s avonds de nachttemperatuur hebt ingesteld, kunt u alvast het schakelpunt opgeven om de verwarming de volgende ochtend om bijvoorbeeld 07.00 uur weer te laten starten.

Na de eerste week
Nefit Easy stelt na de eerste week het geleerde patroon als basisroutine in. Daarbij stopt Easy nooit met leren. Omdat u de controle blijft houden, kunt u nog steeds wijzigingen aanbrengen. Willekeurige wijzigingen in het cv-programma worden gewist. Terugkerende wijzigingen worden opgeslagen en verwerkt in het cv-programma. De Easy doet dit niet dagelijks, maar wekelijks. Dan analyseert de thermostaat de hoeveelheid wijzigingen om te bepalen of er een nieuw programma moet worden opgesteld. Als de vakantiefunctie is geactiveerd, worden de instellingen niet meegenomen in het geleerde cv-programma.
Easy slaat 12 weken achtereen de dagpatronen op. Hierbij hebben de meest recente weken de grootste invloed, zodat de Easy de seizoenswisselingen kan volgen. Zo ontwerpt uw slimme, zelflerende thermostaat iedere week een nieuw programma.

Tips voor een goed vervolg

1. Nu even niet leren
Na de eerste week kunt u zelf wijzigingen aanbrengen, maar u kunt ook bepalen wanneer de Easy wel en niet leert. Als ‘zelflerend’ is geactiveerd en de handbediening is actief, zet de Easy zichzelf in een tijdelijke temperatuurinstelling. Deze wordt niet opgenomen in het zelflerende cv-programma. Gaat u even de deur uit? Activeer dan de handbediening en stel hier een lage temperatuur in. Uw cv-toestel schakelt nu niet in en deze tijdelijke verlaging zal niet in het dagpatroonworden opgenomen.

2. Wijzig zelf het schakelpunt
Easy kan in het nieuwe cv-programma zelf de schakelpunten wijzigen. Als dat niet overeenkomt met uw persoonlijke dagprogramma, kunt u dit eenvoudig wijzigen. De Easy neemt deze verandering dan ook mee in het zelfgeleerde cv-programma. [zie afbeelding 3]

[Afbeelding 1] Afbeelding 1 [Afbeelding 2] Afbeelding 2 [Afbeelding 3] Afbeelding 3