Actievoorwaarden

Algemeen
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de internetactie ‘’Maak kans op een Nefit Easy’’, georganiseerd door Nefit, Zweedsestraat 1, Postbus 3, 7400 AA Deventer.
• Door deel te nemen aan de actie, verklaart de deelnemer deze voorwaarden te hebben gelezen en hiermee in te stemmen.
• Op de actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelname
• De actieperiode loopt van 01 oktober tot en met 31 december 2013.
• Deelnemers maken kans op een Nefit Easy cv-thermostaat door zich tijdens de actieperiode aan te melden. Aanmelden kan alleen door opgave van naam en emailadres via de actiebanner.
• Aan de deelname zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.
• Deelname is mogelijk voor alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder. Medewerkers van Nefit en Bosch Thermotechniek B.V. zijn uitgezonderd van deelname.
• Deelnemers verplichten zich correcte, actuele en complete informatie te verschaffen. Nefit kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en opgegeven contactgegevens.
• In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de actievoorwaarden is Nefit gerechtigd deelnemers uit te sluiten.
• De achtergelaten deelnemersgegevens (naam en e-mailadres) kunnen door Nefit worden opgeslagen tot maximaal één jaar na afloop van de actieperiode.
• Deelnemers kunnen Nefit te allen tijde verzoeken om de door hen achtergelaten gegevens uit het desbetreffende bestand te laten verwijderen.
• Nefit gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in de actievoorwaarden. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor verzending van de prijzen (zie privacy statement).
• Deelnemers gaan akkoord met publicatie van hun naam via de website en social media kanalen van Nefit wanneer zij tot de prijswinnaars behoren.
• Alleen deelnemers die voldoen aan de actievoorwaarden dingen mee naar de prijzen.

Bekijk ons privacy statement

Prijzen
• Tijdens de actieperiode wordt elke maand een slimme cv-thermostaat type Nefit ModuLine Easy, ter waarde van € 257,- verloot.
• De trekking vindt gedurende de actieperiode plaats aan het einde van iedere maand onder de deelnemers aan de actie.
• De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail of telefonisch. De uitslagen worden gepubliceerd op www.Nefit.nl en op Facebook.
• De gewonnen prijzen worden door Nefit per post naar de winnaars verzonden in de maand volgend op de trekking. Nefit neemt de verzendkosten en eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor zijn rekening.
• Het installeren van de thermostaat is niet inbegrepen, eventuele hieraan verbonden kosten evenmin.
• Om de thermostaat te kunnen gebruiken moet zijn voldaan aan de hiervoor geldende randvoorwaarden en compatibiliteitseisen zoals op deze website beschreven (Is Easy geschikt voor mij).
• Installatie en gebruik van de thermostaat geschieden voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
• De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Indien het uitreiken van de prijs om welke externe reden dan ook niet mogelijk is binnen twee maanden na bekendmaking van de uitslag vervalt deze prijs aan Nefit.
• Over de uitslag en prijzen kan niet met Nefit worden gecorrespondeerd.

Is Easy geschikt voor mij
Alles over Nefit Easy