Nieuws

Nieuws
 

Geen verhoogde veiligheidsrisico’s bij Nefit Topline cv-ketels

Conclusie TNO: risico’s bij toestellen met nieuwe brander ‘zeer laag’

Deventer, 20 november 2018 – Bij cv-ketels van het type Nefit Topline die zijn voorzien van een nieuwe brander is geen sprake van een verhoogd koolmonoxiderisico. Ook is er geen verhoogd risico op brand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van TNO na maandenlang onderzoek op tientallen gebruikte Topline cv-ketels.

Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de veiligheid van de Topline toestellen uit 2006 tot en met 2009 in twijfel werd getrokken. Bij de bewuste serie zou een doorgebogen warmtewisselaar kunnen leiden tot brand of het vrijkomen van koolmonoxide (CO).

Het TNO-onderzoek toont aan dat er geen verhoogd risico is ten aanzien van koolmonoxide. Ook is de brandveiligheid niet in het geding, mits de originele brander van het toestel is vervangen en het toestel periodiek wordt onderhouden.

‘’Wij zijn blij dat het onderzoek van TNO duidelijkheid biedt. Als de brander is vervangen hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun toestel,’’ zegt Jan Rijnen, commercieel directeur Nefit. ’’We hopen dat hiermee de ontstane onrust wordt weggenomen.’’ De terugroepactie voor de originele brander zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond.

Over het onderzoek
Direct na het ontstaan van twijfels over de veiligheid van de gemodificeerde Topline-toestellen uit de bewuste serie heeft Nefit TNO benaderd voor waarheidsvinding en uitsluitsel. Het onderzoek is tussen eind februari en begin november 2018 onafhankelijk door TNO uitgevoerd.

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op www.nefit.nl/topline

 

Klimaatakkoord op hoofdlijnen rond

10 juli 2018 - Na maanden van onderhandelen door bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werd een akkoord op 10 juli 2018 een Klimaatakkoord bereikt. Organisaties die opkomen voor de belangen van onder meer consumenten, werkgevers en milieu reageren gematigd positief op.

Onder meer plannen voor het verhogen van de belasting op aardgas en de belastingverlaging op elektriciteit worden over het algemeen positief ontvangen. Net als de zogenoemde gebouwgebonden financiering. Daarbij worden woningen duurzaam gemaakt zonder de eigenaar financieel te belasten. Toch zijn er nog veel vragen over wie uiteindelijk opdraait voor de genomen maatregelen. Ook vragen critici zich af hoe concreet de plannen zijn, vooral die van de tafels industrie en mobiliteit.

Voorzitter Doekle Terpstra van Installatiekoepel Uneto-Vni: "Nog voor 2021 gaan we 100.000 corporatiewoningen aardgasloos maken met behulp van warmtenetten en collectieve of hybride warmtepompen. Vanaf 2021 moeten jaarlijks 50.000 huizen aangepakt worden. Al ruim voor 2030 verduurzamen we ieder jaar 200.000 woningen. Daarmee reduceren we onze CO2-uitstoot enorm."

De subsidie voor gebouwgebonden financiering en een verschuiving van de energiebelasting maken de verduurzaming aantrekkelijker, zegt de koepel. De belasting op gas gaat stapsgewijs omhoog vanaf 2020, terwijl de elektriciteitsbelasting omlaag gaat. Zo wordt het gebruik van bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen gestimuleerd.

De koepel is blij dat de huidige plannen het huidige aardgaswerk niet direct afschrijven, zodat de mogelijkheid van het gebruik van duurzaam gas wordt opengelaten. "Wij zijn blij met de afspraak dat gemeenten in 2021 duidelijk moeten maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt."

Bron: NOS

 

Terugleversubsidie in plaats van saldering

18 juni 2018 - Heeft u zonnepanelen, of overweegt u om ze aan te schaffen? Dan is dit belangrijk nieuws: de huidige salderingsregeling voor zonnestroom verdwijnt in 2020 en wordt dan vervangen door een terugleversubsidie. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister biedt de terugleversubsidie voor eigenaren een vergelijkbare financiële uitkomst als de huidige salderingsregeling. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar.

De nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld. Voor de huidige eigenaren van zonnepanelen, die gebruik maken van de salderingsregeling, komt er een overgangsregeling.

Terugleversubsidie
De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. Investeren in een elektrische warmtepomp of een elektrische auto wordt hierdoor extra aantrekkelijk.

Wat houdt de salderen ook al weer in?
Tot 2020 geldt dus nog de huidige salderingsregeling. Salderen is de aftreksom van de energie die u hebt verbruikt en de energie die u hebt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Wat u jaarlijks opwekt, verrekent het energiebedrijf met wat u jaarlijks verbruikt. Nederland is een van de weinige landen in de wereld die een-op-een saldeert. De waarde van een kilowattuur die je van het net haalt, is bij salderen evenveel waard als een kilowattuur die je teruglevert aan het net. Dus inclusief energiebelasting, btw en ODE. Hieraan komt dus in 2020 een einde met de invoering van de terugleversubsidie.

Eén loket
Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er één loket bij RVO.nl waar je de terugleversubsidie kunt aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Hogere gasbelasting, 'groene' leningen

Nefit EnviLine hybride basis 5 juni 2018 - Om mensen te stimuleren om van het gas af te gaan, gaat de belasting op aardgas waarschijnlijk omhoog en die op elektriciteit naar beneden. Daardoor worden duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp , goedkoper ten opzichte van de traditionele cv-ketel. Een en ander blijkt uit gesprekken van de NOS met deelnemers die werken aan het klimaatakkoord. Dat wordt op 6 juli gepresenteerd, maar de hoofdlijnen tekenen zich al af.

Volgens de plannen moeten particuliere huizenbezitters voor de verduurzaming van hun huis een lening met lage rente kunnen krijgen. Die is dan gekoppeld aan het huis en niet aan de eigenaar. Als iemand zijn huis verkoopt, gaat ook de lening over op de volgende koper. Deze zogenoemde gebouwgebonden financiering moet voorkomen dat mensen de investering direct in hun portemonnee voelen. Verlaging van de energiekosten moet de kosten van de lening afdekken.

Voor alle 12.000 wijken in Nederland wordt een plan opgesteld hoe ze tot 2050 duurzaam gemaakt kunnen worden. Provincies, gemeenten en energiebedrijven moeten dan kijken wat per wijk de beste oplossing is. Al over drie jaar moet iedereen in Nederland weten waar hij aan toe is. Bewoners krijgen inspraak en het kan voor veel mensen ook nog een flink aantal jaren duren voordat er echt iets verandert.

Bron: www.nos.nl

 

Verdwijnt de cv-ketel?

17 mei 2018 – ‘‘Ouderwetse cv-ketel verdwijnt vanaf 2021,” kopten de media kortgeleden. Vijftien partijen, waaronder Gasunie en Essent, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI en milieuorganisaties als Greenpeace pleiten hiervoor. De kans is groot dat hun plan wordt overgenomen door het kabinet, aldus de berichten in de media. Komt er nu een verbod op cv-ketels?

Geen verbod op cv-ketels
In het voorstel dat door bovengenoemde partijen is aangeboden aan de Tweede Kamer wordt niet gesproken over een verbod op cv-ketels. In het manifest wordt gepleit voor de invoering van een rendementseis voor verwarmingsinstallaties in gebouwen. Hierdoor kan de overgang naar duurzame energie worden versneld. Let op: het gaat hier om een voorstel, waarvoor eerst moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden.

Duurzaam verwarmen
Er zijn genoeg dringende redenen om vaart te zetten achter de energietransitie. Nefit ondersteunt het voorstel uit het manifest dan ook volledig. Zelf werken we al jaren aan de transitie naar duurzame oplossingen. Vijftien jaar geleden introduceerde Nefit de eerste warmtepomp en inmiddels omvat ons productprogramma naast energiebesparende HR-toestellen, een breed aanbod aan duurzame systemen, zoals hybride warmtepompen, all electric warmtepompen en zonne-energie.

Hybride of volledig elektrisch
De cv-ketel zal steeds vaker worden aangevuld met, of vervangen door een warmtepomp, of een andere duurzame installatie. Welke duurzame oplossingen er de komende jaren ook nodig zijn, Nefit heeft ze al in huis. We brengen onze duurzame oplossingen actief onder de aandacht bij installateurs en consumenten. Momenteel is er een grote groei te zien van hybride installaties, die werken op stroom én gas. Onderzoek toont aan dat dit de snelste en meest kostenefficiënte stap is om Nederland te verduurzamen (zie nieuwsbericht verderop op deze pagina). We werken hard aan de doorontwikkeling van deze systemen om de toepassing verder te kunnen verbreden.

Wat betekent dit voor u?
Eerst is de politiek aan zet: sommige partijen wijzen op praktische bezwaren. Hoe dan ook is het zinvol om bij vervanging van uw cv-ketel te kijken naar de mogelijkheden voor een hybride installatie of een volledig elektrische warmtepomp. Zoals in het manifest wordt aangegeven, zal het niet in alle gevallen mogelijk of zinvol zijn om CV-ketels aan te vullen met,of volledig te vervangen door warmtepompen. Voor die situaties waar toepassing van duurzame oplossingen om praktische redenen niet mogelijk is, blijft vervanging van de oude CV ketel door een nieuwe energiebesparende HR-ketel de meest reële stap voorwaarts als het gaat om minder fossiele energie en minder CO2-uitstoot. Omdat alle Nefit HR-toestellen klaar zijn voor hybride, kunnen ze op elk gewenst moment worden uitgebreid met een warmtepomp om het gasverbruik te minimaliseren.


Om snel inzicht te krijgen in de oplossing die past bij uw situatie, kunt u onderstaande tools raadplegen.
Welke duurzame verwarmingsoplossing past bij u?
Energie Bespaarscan

 

Groei zonne-energie overtreft alle verwachtingen

20 maart 2018 - De groei aan zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonnepanelen geplaatst als vorig jaar en deze trend zal zich voorzetten. Dit blijkt uit het Solar Trend Rapport dat is samengesteld door onderzoeks- en organisatiebureau Good. Volgens directeur Rolf Heynen is er vorig jaar 853 MegaWatt aan zonnepanelen geplaatst in Nederland. ,,Dat is een absoluut record. Het is ook 42 procent meer dan het jaar daarvoor.’’

Gunstige salderingsregeling
,,Nederland is op dit moment het achtste land ter wereld als het gaat om de hoeveelheid zonnepanelen die worden geplaatst, terwijl Nederland altijd in de staart bungelde’’, aldus Heynen. ,,Dit komt door een gunstige salderingsregeling waardoor het voor consumenten en kleine bedrijven interessant is om zonnepanelen op daken te plaatsen. De terugverdientijd van zonnepanelen is nu vijf tot acht jaar, terwijl die dingen 25 jaar meegaan.’’

Voor de zakelijke markt - de grotere projecten - is er de SDE+ subsidie waar veel gebruik van is gemaakt. ,,Zowel op de grond (zonneweides, red.) als op grote daken zijn er veel zonnepanelen bijgekomen’’, zegt Heynen. ,,In 95 procent van de gevallen gaat het om plaatsing van panelen op daken.’’ Vooral de zakelijke markt is behoorlijk aangetrokken. Particulieren hadden altijd de overhand als het ging om de plaatsing van zonnepanelen, maar volgens Heynen is het nu 50-50.

Groei in de zonne-energiemarkt
,,In Nederland is nu drie GigaWatt aan zonne-energie gerealiseerd’’, zegt Heynen. ,,Dit gaat absoluut doorgroeien. De zonne-energiemarkt verdubbelt zich iedere anderhalf jaar en de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. De verwachting is dat eind 2023 18 procent van onze elektriciteit door zonne-energie wordt opgewekt. Dat is verschrikkelijk veel.’’

De behoefte aan elektriciteit neemt toe door de plaatsing van warmtepompen en de toenemende vraag naar elektrische auto’s. Volgens Heynen overtreft de groei aan zonne-energie alle verwachtingen. ,,Zelfs de grootste optimisten onderschatten continu hoe deze markt groeit. Samen met windenergie wordt zonne-energie de belangrijkste energiebron. Zoals het zich nu ontwikkelt, halen we de energiedoelstellingen in 2030 (43 procent reductie broeikasgassen, red.) makkelijk.’’

De potentie voor zonne-energie in Nederland is volgens hem enorm. ,,Er komen steeds meer toepassingen. Bij veel nieuwbouwhuizen zijn de zonnepanelen in de daken geïntegreerd en je kunt ook tegen gevels zonnepanelen plaatsen, maar ook op water en zelfs op zee. Nu is 12 vierkante kilometer aan daken belegd met zonnepanelen, maar de totale potentie voor zonne-energie in Nederland is 5500 vierkante kilometer.’’

Vakbeurs Duurzaam Verwarmd
Good is ook verantwoordelijk voor het eerste Nationaal Warmtepomp Trendrapport. Hierin staat onder meer dat verwacht wordt dat in 2024 net zoveel warmtepompen worden verkocht als CV ketels. Volgens Heynen zijn er nu tien keer zoveel CV ketels als warmtepompen. Het trendrapport wordt gepresenteerd tijdens de vakbeurs Duurzaam Verwarmd, waaraan ook Nefit Bosch deelneemt. De beurs wordt gehouden op 21 en 22 maart wordt gehouden in de Expo Haarlemmermeer.

,,Door de aardbevingen bij Slochteren, Poetin en de klimaatafspraken is de bewustwording enorm toegenomen. De vraag naar warmtepompen zal exploderen’’, aldus Heynen. Hij verwacht niet dat Nederland de komende jaren massaal van het gas gaat. ,,Dat zal gefaseerd gaan. Allereerst zal er meer aandacht zijn voor isolatie. Als je huis niet geïsoleerd is, heeft een warmtepomp weinig zin.’’

Bron: De Gooi- en Eemlander

 

Buitenlands aardgas komt eraan: is uw cv-ketel er klaar voor?

Nefit 9000i met multigasblok en instelbare November 2017 - "Nederland moet al over 4 tot 6 jaar overstappen op buitenlands aardgas" kopten verschillende media in 2017. Volgens onderzoekers van TNO moet Nederland veel sneller dan gedacht aardgas importeren. Al binnen 6 jaar al, en niet pas tegen 2030-2035 waar tot nu toe vanuit gegaan werd.

In Nederland is het laagcalorische gas uit Groningen de standaard geworden voor (huishoudelijke) gasapparaten. De bodem van de Groningse gasbel komt in zicht en de kraan wordt steeds verder dichtgedraaid. We zullen dus gas moeten importeren. Het aardgas uit het buitenland heeft een andere samenstelling dan het Groningse gas en dat heeft op termijn een aantal gevolgen.

Wat zijn de gevolgen voor eindgebruikers en installateurs?
Tot 2030 is er nog niet veel aan de hand. We krijgen voor die tijd al wel te maken met een enigszins andere samenstelling van het gas, het zogenaamde G+-gas, ook wel K-gas genoemd. Voor onze huidige cv-ketels is dit geen probleem: die hoeven hiervoor niet aangepast te worden. Na 2030 krijgen we waarschijnlijk met een meer ingrijpende wijziging te maken. Dan gaan we echt over op hoogcalorisch gas of H-gas. Hiervoor zijn de meeste oudere ketels níet geschikt.

De impact van H-gas
Per kubieke meter heeft hoogcalorisch gas meer ‘warmte-inhoud’ dan laagcalorisch gas. Bij overgang op H-gas zullen bij veel gastoestellen van voor 2017 aanpassingen nodig zijn. Het gaat daarbij om aanpassing van de gasinspuiters, de branders en de instellingen van het gasblok en/of de elektronica. Zonder die aanpassingen kunnen deze toestellen startproblemen krijgen, oververhit raken of zelfs giftig gaan branden. Als het gaat om gietijzeren VR- en HR-ketels, geisers, gasmotoren, sfeerhaarden en dergelijke, zal de oudere generatie bij overgang naar H-gas deels vervangen moeten worden. Zeker als de toestellen 15 jaar of ouder zijn of er geen onderdelen meer leverbaar zijn.

Welke cv-toestellen zijn 'H-gas ready'?
Vanaf 01-01-2018 moeten alle nieuwe cv-ketels voorbereid zijn op het H-gas van ná 2030. Voor Nefit toestellen geldt dat alle actuele types sinds 2016 goedgekeurd zijn voor zowel G+-gas als H-gas. Dankzij onder andere het Multigasblok kunnen alle toestellen in het huidige programma elke wijziging in de gassamenstelling aan.

Hoe kun je zien of een toestel geschikt is voor H-gas?
Je kunt de voor G+-/H-gas geschikte toestellen herkennen aan de aanduiding I2EK of II2EK3P op de doos en op de typeplaat. De installateur kan de toestellen heel eenvoudig afstellen op een vereiste gassamenstelling. Dankzij de speciale Venturi kan letterlijk in een handomdraai de juiste instelling worden gekozen.

Samengevat:

  • Nu: Nederlands aardgas, laagcalorisch L-gas (G25)
  • V.a. 2018: Alle nieuwe cv-toestellen verplicht geschikt en gekeurd voor G+-gas én H-gas
  • Na 2020: Deels buitenlands aardgas (G+-gas of K-gas). Bestaande toestellen hoeven hiervoor NIET aangepast te worden.
  • Na 2030: Buitenlands aardgas (H-gas). Alle bestaande cv-toestellen die niet geschikt en gekeurd zijn voor G+-gas/H-gas MOETEN worden vervangen

Bekijk de 'H-gas ready' HR-toestellen van Nefit

 

Hybride warmtepomp snelste manier om te verduurzamen

10 november 2017 - De hybride warmtepomp is de snelste route om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Dat blijkt uit twee rapporten, die onlangs onafhankelijk van elkaar naar buiten werden gebracht. De hybride warmtepomp is een warmtepomp die voor de piekvraag gebruik kan maken van een kleine gasketel. De grootste hoeveelheid warmte wordt echter geleverd door een elektrisch aangedreven luchtwarmtepomp, en dat betekent een grote reductie van het gasverbruik van een gemiddeld huishouden, en daarmee de CO2-uitstoot.

All-electric warmtepompen
EnviLine All-electric warmtepomp Volledig elektrische warmtepompen hebben geen gasketel nodig en zijn duurder dan hybride varianten, wat betekent dat eerder gekozen wordt voor de hybride variant. Het verschil in aanschafkosten is volgens de Stichting Samen Energie Neutraal een belangrijk voordeel ten opzichte van de volledig elektrische variant. Een hybride warmtepomp vereist bovendien minder aanpassingen aan het huis op gebied van bijvoorbeeld isolatie en vloerverwarming dan een volledig elektrische variant. Adviesbureau Berenschot kwam op basis van hun landelijk model eveneens tot de conclusie dat hybride warmtepompen de aangewezen weg voorwaarts zijn. ‘’De eerste stap is een effectieve en een betaalbare oplossing’’.

CO2-reductie
Om diezelfde reden is ook de CO2-uitstoot in de periode tot 2050 -het moment dat de CO2-uitstoot tot nul gereduceerd zou moeten zijn- lager dan bij de uitrol van volledige elektrische warmtepompen, aldus Berenschot. Het duurt nu eenmaal langer voordat elektrische warmtepompen de plek van volledig gasgestookte ketels hebben ingenomen.

Een bijkomend voordeel is dat de overstap naar hybride in plaats van volledig elektrische warmtepompen zorgt voor minder pieken in het elektriciteitsnet. Bovendien kunnen hybride warmtepompen bijdragen aan het balanceren van het net, door gas af te nemen op momenten dat er een grote elektriciteitsvraag is.

Na 2050
De onderzoekers ervan uit dat de groei van de groengasproductie de komende jaren voldoende is om aan de gasvraag van hybride warmtepompen te voldoen -die vraag ligt een stuk lager dan de huidige gasvraag van woningen. Dat telt flink mee in de berekeningen voor de CO2-reductie. Ook gaan beide organisaties er vanuit dat huizen in de loop der jaren steeds beter zullen worden geïsoleerd. Berenschot tenslotte gaat er bovendien vanuit dat alle nieuwbouw wordt voorzien van volledig elektrische warmtepompen, en dat op termijn, na 2050, ook de hybride warmtepompen zullen worden vervangen door elektrische varianten.

Installateurs
Ook de installateurs hebben een belangrijke rol. Er moet volgens Berenschot nog een flinke slag gemaakt worden bij de installatiebranche. Het afstellen en inregelen van een warmtepomp is een ingewikkeldere klus dan het ophangen van een CV-ketel, en vereist ook meer monitoring en nazorg om tot de juiste energieprestaties te komen.

Bron: Energeia

 

Nederland besteed voor 1 miljard aan Smart Home

1 april 2017 - Nederlandse huishoudens hebben inmiddels 1 miljard euro besteed aan smart home apparaten. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor 2017, een onderzoek van Multiscope onder 5.500 Nederlanders.

Van alle smart home apparaten staat de slimme thermostaat op één (150 miljoen euro). Op de tweede plek komen slimme beveiligingssystemen (115 miljoen euro) en de top drie wordt gecompleteerd door slimme verlichting (107 miljoen euro). Uit het rapport blijkt dat twee op de drie huishoudens de slimme thermostaat kregen bij hun abonnement. De kosten voor een slimme thermostaat worden vaak via een abonnement doorberekend. Een op de drie huishoudens heeft de thermostaat (deels) zelf betaald. In deze categorie is Nefit ModuLine Easy de meestverkochte thermostaat.

Meer over Nefit Easy

Bron: Multiscope

 

Award voor Solarwatt PV-panelen Nefit Zonnestroom

16 februari 2017- De Solarwatt zonnepanelen van de Nefit Zonnestroomsystemen worden door installateurs bovengemiddeld goed beoordeeld. Het onafhankelijke Duitse onderzoeksbureau EuPD merkt Solarwatt aan als ‘topmerk in zonne-energie’. In Nederland, Duitsland en Frankrijk kregen de zonnepanelen dit predicaat.

EuPD Research ondervroeg voor zijn Global PV InstallerMonitor 2016/2017-onderzoek meer dan 600 installateurs in Europa en 100 specialisten in Australië. Solarwatt scoorde opnieuw bovengemiddeld in de categorieën merkbekendheid, aanbeveling en distributie.

Bron: Solarmagazine

 

Warm de winter door met een huurketel van Nefit!

Kiekebos Installatietechniek 6 januari 2017 - Chris van der Haven had de primeur: bij hem is in oktober vorig jaar de allereerste Nefit huur CV-ketel geplaatst. De mogelijkheid om via Nefit een toestel te huren blijkt heel goed aan te slaan in de markt bij André Kiekebos, eigenaar van Kiekebos Installatietechniek in Assen. Hij installeerde binnen krap twee maanden, vijf Nefit huurketels. “Ik had niet gedacht dat het zó snel zou gaan!”

De mogelijkheid om CV ketels van Nefit te verhuren is voor Kiekebos een mooie nieuwe kans, vindt hij. “We weten allemaal hoe concurrerend de markt is en met Nefit kan ik me als installateur echt onderscheiden. Alles is namelijk bij de huurprijs inbegrepen. De installatie, het onderhoud, het vervangen van onderdelen en natuurlijk de ketel zelf. Dat is voor de klant heel overzichtelijk.”

Kiekebos was altijd al tevreden over het merk en de producten. “Nefit heeft alles altijd top voor elkaar. Als ik ergens tegenaanloop, kan ik snel met ze schakelen. De lijnen zijn kort. Daar houd ik van. En als je als installateur ergens enthousiast over bent, dan breng je dat automatisch over op de klant.”

De klanten die bij Kiekebos voor een huurketel kozen, hadden daar verschillende redenen voor. Bij een spoedgeval kon de klant niet het hele bedrag voor een nieuwe ketel ineens ophoesten, maar wel de huurprijs per maand. Een andere klant had het geld wel, maar hield dat liever apart om leuke dingen van te doen. Dan is huren een uitkomst.

Ook Chris van der Haven uit Meeden sprak de huurprijs van drie tientjes per maand aan. “Dat, en de mooie thermostaat die we er bij kregen”, vertelt hij. In oktober is bij hem en zijn vrouw Elly de allereerste Nefit huurketel van Nederland geïnstalleerd, nadat hun oude Nefit het na 20 jaar begaf.

Dat het weer een Nefit moest worden, daar twijfelde hij niet over. “Ik heb niet eens nagedacht over een ander merk. De vorige deed het zó lang, ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze ook weer warm door vele winters komen!”

Meer informatie over kopen of huren

 

Subsidie voor duurzame warmte vernieuwd in 2017

5 januari 2017 - De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) startte in 2016 en liep tot eind 2016. Vanaf 2 januari 2017 gaat de ISDE weer open en zijn er nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

In 2017 is er opnieuw een budget van €70 miljoen beschikbaar. De ISDE regeling is op 6 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidiebedragen voor enkele apparaten wijzigen. Zo wordt de tegemoetkoming voor kleine biomassaketels iets lager en de tegemoetkoming voor grotere biomassaketels en zonneboilers hoger.

Aanvragen subsidie 2017
Vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017 gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In 2017 mogen particulieren (in plaats van 3 maanden na aanschaf) tot 6 maanden na installatie van het apparaat subsidie aanvragen. Zakelijke aanvragers moeten eerst subsidie aanvragen, waarna ze de aankoopverplichting mogen aangaan.

Energieakkoord
Met de ISDE levert het ministerie van Economische Zaken een bijdrage aan de gewenste energietransitie. Dit draagt bij aan de doelen uit het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% in 2023.

Meer informatie

Bron: www.rvo.nl

 

'Installateur weer meest tevreden met Nefit'

Bouwkennis klanttevredenheidsonderzoek Rotterdam – 14 juli 2016. Nefit heeft als fabrikant van boilers en warmtepompen de hoogste klanttevredenheid onder installateurs. Dit blijkt uit de Marketing Score Card Klanttevredenheid Installatie, het jaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek van BouwKennis.

Het verbeteren van de klanttevredenheid moet voor elke organisatie een topprioriteit zijn. De BouwKennis Marketing Score Card Klanttevredenheid peilt daarom jaarlijks de klanttevredenheid van E-installateurs, W-installateurs en adviseurs met de belangrijkste fabrikanten en handelaren. Onder installateurs is van twaalf belangrijke aspecten de tevredenheid gemeten, onder adviseurs zijn dit er elf. De top-5 in dit bericht is gemaakt aan de hand van het gemiddelde van deze verschillende aspecten.

In de afgelopen jaren domineerden de fabrikanten van cv-ketels de koppositie in de top-5. Dit jaar claimt Nefit als fabrikant van boilers en warmtepompen de nummer 1 en 2 positie.

Bron: bouwkennis.nl

 

Veel animo voor duurzaam verwarmen

Deventer, 31 mei 2016 - Enkele honderden consumenten bezochten zaterdag 28 mei de eerste Nefit Duurzaam Dag. Nefit, de producent van HR-ketels en duurzame verwarmingsoplossingen, speelde met dit initiatief in op de behoefte aan informatie over duurzame systemen zoals warmtepompen en zonneboilers. Het animo voor deze dag overtrof de verwachtingen van de organisator: in korte tijd meldden zich meer dan 500 geïnteresseerden.

De Nefit Duurzaam Dag is een initiatief in het kader van een landelijke campagne waarmee Nefit zich nadrukkelijk profileert als aanbieder van duurzame oplossingen voor verwarming en warm water. Bij Nefit merken ze sinds de invoering van de landelijke subsidie een sterke toename van de belangstelling voor warmtepompen en zonneboilers.

Grote toestroom
Bezoekers kwamen vanuit heel Nederland naar Deventer. Nefit is blij met de hoge opkomst.‘’Over duurzame systemen leven veel vragen,’’ vertelt Jan Blom, marketing manager bij Nefit / Bosch. ‘’Past het in mijn woning, wat bespaart het, hoeveel geluid maakt het: dat soort zaken. Voor de meest consumenten is met name de warmtepomp een vrij nieuw fenomeen. Ze willen dit soort systemen graag met eigen ogen willen bekijken, liefst werkend natuurlijk. De mogelijkheid kunnen we ze als fabrikant natuurlijk bieden,’’ zegt Jan Blom. ‘’Veel bezoekers kwamen voor persoonlijk advies. Ons adviesteam kon de toestroom soms amper aan. Gezien het succes krijgt deze eerste Duurzaam Dag zeker een vervolg,’’ aldus Jan Blom. Consumenten die willen checken welke duurzame oplossing bij hen past kunnen kijken op www.nefit.nl/duurzaam.

Subsidie

Met warmtepompen en zonne-energie kan fossiele energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Het succes van een consumentendag als deze zegt iets over de groeiende interesse voor duurzame oplossingen. Onder andere warmtepompen en zonneboilers zijn dit jaar extra in trek door de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Nefit voert al jaren zonneboilers en introduceerde eerder dit jaar een compleet nieuw programma lucht/water warmtepompen met 48 varianten, Nefit EnviLine. Hiervoor is een subsidie tot €2.600 mogelijk. Voor 2016 zit er nog ruim voldoende geld in de subsidiepot van 75 miljoen euro.

Energierekening 40% omlaag
Maar ook zonder subsidie is de investering zeer rendabel. De EnviLine haalt schone energie uit de buitenlucht. Voor iedere kW elektrische energie produceert de warmtepomp 4 kW aan warmte. Als aanvulling op een HR-ketel kan de Nefit EnviLine warmtepomp tot 75% gas besparen. Bij een zogenaamde all-electric variant is zelfs helemaal geen gas meer nodig. De netto besparing op energiekosten loopt op tot 40%. Maar ook energieneutraal verwarmen en koelen kan. Hiervoor wordt de warmtepomp gecombineerd met Nefit zonne-energie voor duurzame stroomopwekking en warm water.

 

'Half miljoen slimme thermostaten in Nederlandse huishoudens'

Nu.nl 31 maart 2016 - Zo'n 8 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een 'slimme' thermostaat. Dat komt neer op zo'n 600.000 huishoudens. Dat blijkt uit een marktonderzoek door Multiscope onder ruim 6.000 Nederlanders.

Slimme thermostaten zijn op afstand bestuurbaar en maken inzichtelijker hoeveel energie er wordt verbruikt. Sommige varianten kunnen ook zelf leren van de gewoontes van inwoners, waardoor ze zelf kunnen bepalen wanneer het huis warm moet zijn en wanneer de verwarming uit kan blijven.

In totaal zou 34 procent van de slimme thermostaten een Toon zijn. Dat sluit min of meer aan op verkoopcijfers die de energieleverancier begin maart bekendmaakte. De Toon bleek toen in totaal 225.000 keer verkocht te zijn.

Op de tweede plaats staat de Nefit ModuLine Easy-thermostaat met 14 procent.

De Top 5 wordt gecompleteerd door de E-thermostaat van Essent met 9 procent, de HoneyWell EvoHome met 8 procent gebruikt en de Google-thermostaat Nest met een marktaandeel van 4 procent.

Verkooptactiek
Het grote marktaandeel van Eneco is mogelijk te danken aan de verkoopstrategie. Van de ondervraagden zou bijna de helft de thermostaat in huis hebben gekregen bij een nieuw energiecontract. Toon wordt door het energiebedrijf verkocht in combinatie met een nieuw abonnement.

Bron: NU.nl

 

Documentatie

Alles over onze producten.

Naar documentatie

Duurzaam

Nefit kiest voor duurzaam.

Lees over onze visie

Contact

Meer informatie over Nefit?

Contact Nefit